SALG AV FURUVED, BLANDINGSVED
OG BJØRKEVED TIL BY OG LAND

BROSVIK BRENSEL ER TOM FOR VED FOR FYRINGSSESONGEN 2022/2023. TEK FOR TIDA IKKJE IMOT TINGINGAR.

Brosvika Gard - Brosvik Brensel

Brosvik Brensel kan hjelpe deg med fyringsved av bjørk, furu og blandingsved.

Vi leverer furuved og bjørkeved i Gulen og nabokommunane i Ytre Sogn og i Nord Hordland, samt Bergen.

Tomt for ved for kundar som ikkje alt har tinga.

Kontakt oss

Produksjon : Dingevegen 293 (Brosvik)

Kontor: Dingevegen 274
Mob: 916 26 358
Fax: 57 78 46 76

post@brosvika-gard.no
Org.nr: 969 290 618M

Fyringsved:

Våren er tida for produksjon av ved til neste fyringssesong. Brosvik Brensel produserer om lag berre 30 cm lengder.
Vil du ha andre lengder, kan det ordnast. Men då må det tingast om våren.

Vi leverer:

40 liter sekk (bjørk)
60 liter sekk,
1000 liter storsekk.
1500 liter nettsekk.
Vedlengd: 30 cm
(Andre lengder kan leverast
om du tingar på våren)

Brosvika Gard - Brosvik Brensel