Text

  


SALG AV FURUVED, BLANDINGSVED

OG BJØRKEVED TIL BY OG LAND

  

Text

Om oss

Image
Text

Brosvika

Text

Ei tyding av namnet er sjøen som bryt - på grunnene ytst i vika. Og at bros kjem av å bryte som i brotsjø. Brosvik ligg ved utløpet av Sognefjorden på sørsida. Frå Brosviksåta som ligg på utmarka, kan ein sjå oljeplattformene i Nordsjøen og fjella rundt Jostedalsbreen. Staden ligg 10 mil frå Bergen og 10 mil frå Førde. Det har vore busetnad i området sidan jernalderen.

Hovudhuset på bruket er frå før 1850. Og kona på bruket er 6. leddet som driv gardsdrift her. Men ho har fullt arbeid utanfor bruket. Derimot har mannen heile sitt arbeid her.

Image
Text

Brosvika gard.

Text

Mjølk og kjøtt er hovudproduksjonane på garden. Bruket har ei kvote på 85.000 liter mjølk. Såleis er bruket eit småbruk slik bruksstrukturen har utvikla seg dei siste åra.

Image
Text

Jakt.

Text

I området er det ein del hjort. Vestlandet har hatt ei veldig auke av dyr dei 10 til 15 siste åra. I kommunen (Gulen) har det vore ei dobling av uttaket frå 1992 til 2002 frå 215 felt dyr til 430. Og i 2013 vart det felt 617 dyr.
Garden har 8 til 10 løyver. Dei fleste av desse vert lagt ut for sal.

Image
Text

Brosvik Brensel

Text

Sidan vi overtok drifta av garden i 1984, har det vore produksjon av ved. Denne har vi seldt mest i Gulen men også til Bergen og litt til nabokommunane i Sogn/Nordhordland. Råstoffet har vi for det meste henta i eigen skog. Og det meste er bjørk. Bjørka er av god kvalitet med høg brennverdi.
Vedproduksjon er eit satsingsområde. Dette vil føre til auka produksjon og ny marknad vert sal mot angroledd, bensinstasjonar o.l.

Vi køyrer ut ved til nabokommunane i Sogn og i Nordhordaland.

Text

  

 

Image
Text

Kontakt oss

91626358

Googlemap
Form2
Navn
Please fill name field
E-post
Please fill e-mail field
Beskjed
Please fill message field
Send
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon